laupäev, 9. august 2014

Soome laht on meie ranniku rahvaste ühine meri!

Soome lahe aasta 2014 (SLA'14) eesmärk on anda hoogu juurde Eesti, Soome ja Venemaa vahelisele kolmepoolsele koostööle lahe keskkonnaseisundi edasisele parandamisele.
 
Põhieesmärgiks teadlaste ja ekspertide koostöö tõhustamine lahe keskkonnaseisundi hindamisel, uurimismetoodikate ühtlustamisel ja prognooside tegemisel.
 
SLA’14 on Eesti, Soome ja Vene teadlaste ja ekspertide ühisprojekt, mis esmakordselt peaks andma võimaluse selgitada täpselt välja Soome lahe ökosüsteemi seisundi – see on võimalik tänu kaasaegsete vaatlusmeetodite- ja aparatuuri ning mudelite ühisele kasutamisele ja loomulikult tänu oluliselt paranenud kolme riigi teadlaste ja ekspertide koostööle.
 
2015. aastal tehakse kokkuvõtted, antakse hinnang ja esitatakse ettepanekud Soome lahe tervise parandamiseks ja piiride seadmiseks tema säästvaks kasutamiseks kuni aastani 2021.
 
Teisalt on SLA’14 kui ühisprojekt ka poliitika protsess. SLA’14 ettevalmistamine algas kolme riigi keskkonnaministrite ühismemorandumi vastuvõtmisega, milles lepiti kokku tegevuste prioriteedid, koostöö vormid ja eesmärgid kokkuvõtete tegemiseks.
 
Ühine uurimistöö keskendub viiele võtmeprobleemile:
 kalandus
 ökosüsteemi tervis
 mitmekesisus
 meresõidu ohutus
 merealade ruumiline planeerimine
 
Uue mõõtmena on lisandunud ka avalikkuse aktiivne kaasamine Soome lahe keskkonnaprobleemide teadvustamisel ja lahenduste otsimisel. Kodanikud ja vabaühendused, avalik sektor ja ärimaailm - kõik on teretulnud kaasa mõtlema!
 
Muinastulede öö meeskond on ühinenud Soome lahe aasta 2014 keskkonnasõnumite levitajatega.
 
Soome lahe aasta 2014 patroonideks on kolme riigi presidendid – Soome laht on meie ranniku rahvaste ühine meri!
 
Loe lisaks Andres Talijärve kõnest, mille ta esitas Tallinna merepäevade konverentsil.

Soome lahe aasta 2014 koduleht on gof2014.fi/et/

Tutvu ka muinastulede öö veebilehel Hea Tava juhistega.
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar