Reede, 22. august 2014

Muinastulede ööl tuleb lõket teha hoolikalt

Laupäeva õhtul süüdatakse mereäärsed lõkked, et meenutada keskaegseid rannatulesid, millega suunati meremehi koduranda ja edastati ka ohuteateid. Eelmise sajandi lõpust alguse saanud lõkkeüritus muinastulede öö on iga aastaga üha rahvarohkemaks muutunud ja sellega seoses kaasneb ka mõningaid ohtusid nii loodusele kui kogu keskkonnale.

Viimaste aastatega on üritus muutunud üha populaarsemaks ja surve randadele ja rannaäärsele loodusele on üha kasvanud. Kuigi üritus ei ole veel nii rahvarohke, kui kesksuvel on jaanilaupäev ja ei ole veel nii suure keskkonnamõjuga, oleks siiski paslik mõningaid asju meenutada, kuidas süüdata lõket ja tähistada traditsioonilist üritust mere ääres nii, et nii rand, meri kui ka kogu ümbritsev loodus oleks järgmisel hommikul endine.
 
 
Lõket süüdates tuleks meeles pidada järgmisi näpunäiteid:
 • Lõkke asukoha valikul ja lõkkel silma peal hoides järgime üldisi ohutusvõtteid, et sellest ei tekiks laiemat tulekahju metsas, lagendikul või hoovides.
 • Tugeva tuule puhul pigem loobuda lõkke süütamisest või oodata tuule vaibumist.
 • Mida väiksem ja hoitum lõke ning mida väiksemale seltskonnale, seda väiksem keskkonnajälg loodusele.
 • Lõkkes kasutame vaid puitu, selle süütamiseks lisaks ehk vaid paberit. Püüame kunagisi rannalõkkeid meenutades süüdata lõkkeid võimalikult palju nii nagu seda vanasti tehti - langenud puud, vanad oksad ja muu kohalik puurisu on eelistatud. Vältida kaasaegseid süütamis- ja põlemismaterjale, vanu mööbliesemeid ning prahti.
 • Püüame teha nii, et järgmisel hommikul samasse kohta randa tulijad leiaks eest võimalikult palju samasuguse ranna nagu enne. Vajadusel-võimalusel tuleks rand järgmisel hommikul üle kontrollida, ega pimeduse ajal pole midagi maha jäänud.
 • Võimalusel kasutame varem rajatud lõkkeplatse, nt RMK ehitatut. Ka nendes kohtades võiks plats jääda eelmise hommikuga sarnasesse olukorda.
 • Lõkkes me ei põleta plastmaterjale, nt pakendeid, kilet jm plastmassi. Prahi korjame kokku ja viime lähimasse prügikasti.
 • Eelista lõkketegemist küünalde ja tõrvikute süütamisele. Küünaldest ja tõrvikutest jääb loodusesse jäätmeid (alumiinium, metalltükid, vitsad, vaha, süütematerjal jm), mida peale põletamist kohe raske ära viia.
 • Arvesta lõkkeõhtut plaanides, et igale poole ei või lõket teha, linnades-asulates võib olla vajalik kohaliku omavalitsuse kooskõlastus.
 • Püüame vältida lõkke süütamist looduskaitsealal.
 • Kui vähegi võimalik, katsume lõket mitte süüdata avalikes randades, mida kasutatakse ujumiseks. Kui see on vältimatu, siis tuleks enne lahkumist rannast puhastada kõik lõkkejäänused, sealhulgas kustunud tukid ja tuhahunnik. 
 • Kuigi kallasrada on kõigile kasutamiseks, oleks hea, kui eramaale lõket süüdates uurid ka maaomaniku arvamust, kas lõke selles kohas on sobiv. Eramaale rajatud lõkkeplats ei pruugi olla avalikuks kasutamiseks, uuri taustainfot.
 • Kuivas kohas või põuasel ajal püüa lõke teha võimalikult kaugel kulust, rohust, pilliroost, hoonetest ja metsast.
 • Soovitame kaasa võtta ämbri või labida, mille abil saaks ohtlikuks muutunud lõkke ja selle leekidest või sädemetest tekkinud kahju eos kustutada.
 • Ärge kutsuge inimesi lõkke äärde varisemisohtlikes kohtades.
 • Kui avastate linnupesa, tehke lõke sellest võimalikult kaugel eemal.
 • Vahel on mõistlik vastata teiste lõkete tegijate kutsele, kui ei ole kindel, kas endal lõkke tegemisel kõik hästi õnnestub. On palju avalikke lõkkeüritusi, kus arvestatakse ümbritseva loodusega ja peale üritust koristatakse rand.
 • Võimalusel tule mere äärde ja kanna lõkkepuid jala, autoga veepiirile võimalikult lähedale sõitmine ei ole inimese põhiõigus.
 • Lõket ära jäta järelevalveta!
 • Lahkudes ole veendunud, et lõke on kustunud.
 
Olge mõistev ja eelnimetatud takistuste ilmnemisel valige lõkke tegemise kohaks muu piirkond.


Muinastulede ööl süütame eelkõige lõkked. Taunime taevalaternate, õhupallide ja ilutulestiku kasutamist õhtul, mis on pigem rahulik ja vaikne. Ei ole mõistlik saata leeki kuumaõhupalliga või muul viisil endast eemale, kui selle üle puudub kontroll.

Muinastulede öö meeskond ühines Soome lahe aasta 2014 keskkonnasõnumite levitajatega. Ka sel aastal augustikuiste lõkete süütamise ajal tuletame meelde, et Läänemeri, mis meil ühine, vajab hoidmist. Loe lisaks: Soome laht on meie ranniku rahvaste ühine meri.

Lingid:
Rescue.ee: Kuidas teha lõket ja ohutult grillida?
Raadiointervjuu Läänemere olukorrast meremehe pilgu läbi: 06.08.2014 - 13. minutist

Bioneer.ee artiklid lõkketegemisest:
Kuidas teha ohutult lõket?
Tuleranda MTÜ 2014. aastal alustatud projekti “Soome lahe aasta keskkonnaprogramm Muinastulede ööl” toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tuleranda MTÜ koondab mere äärde kutsujad, et järgnevatel aastatel tõhusamalt kaasata inimesi lõkkeüritusele Muinastulede öö ja osalejatele tuletada meelde Läänemere hoidmise vajalikkust.

Tänapäeval mereäärsete lõkete süütamise õhtut suve lõpus nimetatakse muinastulede ööks. Augustikuu viimase laupäeva õhtul päikseloojangul süüdatakse Eestis ja ka naabermaades tuhandeid lõkkeid ja mere ääres viibib ühel ajal umbes sada tuhat inimest.

Loe lisaks meie veebilehelt hea loodushoidmise tavasid, siit.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar